Artykuł sponsorowany

Czy każde tworzywo sztuczne można przetworzyć?

Czy każde tworzywo sztuczne można przetworzyć?

Tworzywa sztuczne stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, jednak ich wpływ na środowisko jest coraz bardziej zauważalny. W związku z tym pojawia się pytanie, czy każde tworzywo sztuczne można przetworzyć? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj tworzywa, jego skład chemiczny oraz dostępność odpowiednich technologii.

Rodzaje tworzyw sztucznych i ich przetwarzanie

Tworzywa sztuczne dzielą się na dwie główne grupy – termoplasty i termoutwardzalce. Termoplasty, takie jak polietylen (PE), polipropylen (PP) czy poli(chlorek winylu) (PVC), można wielokrotnie poddawać procesowi topienia i formowania. Dzięki temu są one łatwiejsze do recyklingu, a ich przetworzenie jest stosunkowo proste. W przypadku termoutwardzalców, takich jak żywice epoksydowe czy melamina, proces recyklingu jest znacznie trudniejszy, ponieważ te tworzywa nie ulegają topieniu po utwardzeniu. W praktyce oznacza to, że nie wszystkie tworzywa sztuczne nadają się do przetworzenia.

W Polsce recykling tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej popularny, a liczba zakładów zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów rośnie. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w Krakowie, gdzie prowadzone są działania mające na celu odzysk surowców z odpadów. W Polsce przetwarza się głównie tworzywa termoplastyczne, takie jak PE, PP czy PET, które są szeroko stosowane w opakowaniach czy produktach codziennego użytku. Niestety, ze względu na trudności technologiczne oraz ekonomiczne, nie wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych są w naszym kraju przetwarzane.

Alternatywy dla trudnych do przetworzenia tworzyw

W przypadku tworzyw sztucznych trudnych do przetworzenia, takich jak termoutwardzalce, istnieje kilka alternatywnych metod ich utylizacji. Jedną z nich jest energetyczne odzyskiwanie odpadów, polegające na spalaniu tworzyw i wykorzystaniu powstałej energii do produkcji ciepła czy prądu elektrycznego. Inną opcją jest chemiczne rozkładanie tworzyw na prostsze związki, które można wykorzystać jako surowce do produkcji nowych materiałów. Warto również wspomnieć o biodegradowalnych tworzywach sztucznych, które ulegają rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów, co sprawia, że ich wpływ na środowisko jest znacznie mniejszy niż w przypadku tradycyjnych tworzyw.