Artykuł sponsorowany

Czy obcokrajowcy mogą zdawać egzamin na prawo jazdy w Polsce?

Czy obcokrajowcy mogą zdawać egzamin na prawo jazdy w Polsce?

W Polsce coraz więcej obcokrajowców decyduje się na zdobycie prawa jazdy. W związku z tym, wielu z nich zadaje sobie pytanie, czy mają możliwość przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy w naszym kraju. W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu.

Jakie warunki muszą spełnić obcokrajowcy, aby zdawać egzamin na prawo jazdy w Polsce?

Przede wszystkim, osoba chcąca zdawać egzamin na prawo jazdy w Polsce musi posiadać ważne zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, bądź być obywatelem Unii Europejskiej zamieszkującym w Polsce. Ponadto, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu nauki jazdy oraz zarejestrowanie się w wybranym WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Kolejnym wymogiem jest ukończenie 18 lat dla kategorii B oraz spełnienie wymagań dotyczących wieku dla pozostałych kategorii prawa jazdy. Warto również pamiętać o konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

W Polsce istnieje coraz więcej ośrodków szkolenia kierowców, które oferują naukę jazdy w językach obcych. Przykładem może być nauka jazdy w języku angielskim w Gdańsku, gdzie kursanci mają możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych prowadzonych przez instruktorów posługujących się tym językiem. Co więcej, egzamin teoretyczny na prawo jazdy można zdawać także w językach obcych, takich jak angielski, niemiecki czy rosyjski. W przypadku egzaminu praktycznego możliwe jest również skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który będzie asystował podczas egzaminu.

Jakie dokumenty są potrzebne do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy?

Aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy jako obcokrajowiec, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Przede wszystkim, wymagane jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu oraz ważnego zezwolenia na pobyt w Polsce. Ponadto, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu nauki jazdy oraz zaświadczenia lekarskiego. W przypadku zdawania egzaminu teoretycznego w języku obcym, warto wcześniej sprawdzić dostępność odpowiednich testów w wybranym WORD oraz zgłosić takie życzenie podczas rejestracji na egzamin.