Artykuł sponsorowany

Czym jest zieleń ekstensywna i jakie ma zastosowanie?

Czym jest zieleń ekstensywna i jakie ma zastosowanie?

Zieleń ekstensywna to coraz bardziej popularne rozwiązanie w polskich miastach, które przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpływa na ochronę środowiska. W ostatnich latach wiele polskich miast zdecydowało się na inwestycje w zieleń ekstensywną, co przynosi wymierne korzyści dla społeczności lokalnych.

Przeczytaj również: Jak zbudowana jest mata wegetacyjna?

Co to jest zieleń ekstensywna?

Zieleń ekstensywna to forma zagospodarowania terenów miejskich, która polega na tworzeniu dużych, otwartych przestrzeni zieleni o niskim nasileniu zabudowy i infrastruktury. Takie obszary mogą obejmować parki, ogrody, łąki czy tereny rekreacyjne. Istotą tego rozwiązania jest minimalizowanie ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz zachowanie równowagi między potrzebami ludzi a funkcjonowaniem ekosystemów. Zieleń ekstensywna różni się od zieleni intensywnej, która charakteryzuje się większym stopniem zagospodarowania i wykorzystaniem technologii, takich jak systemy nawadniające czy oświetlenie.

Zalety zieleni ekstensywnej

Zieleń ekstensywna przynosi wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. 

  • Po pierwsze, wpływa na poprawę jakości powietrza, gdyż rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i emitują tlen.

  • Ponadto, obszary zielone wpływają na obniżenie temperatury w miastach, co jest szczególnie istotne w okresie letnim. 

  • Zieleń ekstensywna sprzyja również różnorodności biologicznej, gdyż stanowi siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt. 

  • Dla mieszkańców takie tereny są miejscem wypoczynku, rekreacji i kontaktu z naturą, co wpływa na poprawę ich samopoczucia i zdrowia.

Inicjatywy promujące zieleń ekstensywną w Polsce

W Polsce coraz więcej miast decyduje się na inwestycje w zieleń ekstensywną. Przykładem może być Warszawa, gdzie powstał Park Kopa Cwila, który łączy funkcje rekreacyjne z ochroną przyrody. Inne miasta, takie jak Poznań czy Wrocław, również inwestują w tworzenie nowych parków oraz rewitalizację istniejących terenów zielonych. Ważną rolę w promowaniu zieleni ekstensywnej odgrywają również organizacje pozarządowe, takie jak Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", które prowadzi projekty edukacyjne i realizuje działania mające na celu ochronę siedlisk przyrodniczych. Współpraca między władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi jest kluczowa dla skutecznego wprowadzania zieleni ekstensywnej w polskich miastach.