Artykuł sponsorowany

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka angielskiego?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka angielskiego?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka angielskiego na Ursynowie? Tłumacze przysięgli to osoby, które mają uprawnienia do tłumaczenia dokumentów o charakterze urzędowym, takich jak akty notarialne, umowy, zaświadczenia czy dyplomy. W dzielnicy Ursynów w Warszawie również można znaleźć tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, którzy świadczą swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji. W poniższym artykule przedstawiamy zakres obowiązków tłumacza przysięgłego oraz sytuacje, w których warto skorzystać z jego usług.

Dokumenty urzędowe i prawne

Tłumacz przysięgły języka angielskiego na Ursynowie zajmuje się przede wszystkim tłumaczeniem dokumentów urzędowych i prawnych. Do tego rodzaju dokumentów należą między innymi akty notarialne, umowy cywilno-prawne, testamenty, zaświadczenia o niekaralności, orzeczenia sądowe czy dyplomy ukończenia studiów. Tłumaczenie takich dokumentów wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu terminologii prawnej oraz znajomości systemu prawnego obu krajów - Polski oraz kraju, z którego pochodzi dany dokument lub do którego ma być on skierowany.

Edukacja i nauka

Tłumacze przysięgli języka angielskiego na Ursynowie często współpracują z uczelniami wyższymi, szkołami oraz innymi instytucjami edukacyjnymi. W ramach swojej pracy tłumaczą dokumenty takie jak dyplomy, świadectwa, programy nauczania czy materiały dydaktyczne. W przypadku osób planujących podjęcie nauki lub pracy za granicą, tłumaczenia przysięgłe mogą być niezbędne do uzyskania odpowiednich zezwoleń lub weryfikacji kwalifikacji przez zagraniczne instytucje.

Usługi dla firm i instytucji

Firmy oraz instytucje działające na rynku międzynarodowym również często korzystają z usług tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Tłumacz może być odpowiedzialny za przekładanie umów handlowych, statutów spółek, sprawozdań finansowych czy innych dokumentów biznesowych. W przypadku sporów sądowych czy negocjacji międzynarodowych, tłumacz przysięgły może pełnić również rolę tłumacza ustnego, upoważnionego do tłumaczenia wypowiedzi stron podczas rozprawy czy spotkania.