Artykuł sponsorowany

Dla kogo jest leczenie tlenem?

Dla kogo jest leczenie tlenem?

Leczenie tlenem, znane również jako terapia tlenowa lub oksygenoterapia, to metoda terapeutyczna polegająca na dostarczaniu organizmowi większej ilości tlenu niż jest to możliwe w normalnych warunkach. Terapia ta może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, zwłaszcza dla osób cierpiących na różne schorzenia i dolegliwości. W poniższym artykule omówimy, dla kogo jest przeznaczona terapia tlenowa, jakie są jej rodzaje oraz jakie korzyści może przynieść dla zdrowia.

Dla kogo polecana jest terapia tlenowa?

Terapia tlenowa może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami i dolegliwościami, które powodują niedotlenienie organizmu. Należą do nich m.in. choroby układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma czy mukowiscydoza. Ponadto leczenie tlenem może być stosowane u pacjentów z niewydolnością serca, zaburzeniami krążenia obwodowego oraz u osób z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza lub witaminy B12.

Rodzaje terapii tlenowej

Wyróżniamy kilka rodzajów terapii tlenowej, które różnią się między sobą formą podawania tlenu oraz stężeniem tlenu w powietrzu. Najbardziej znanym rodzajem terapii tlenowej jest tzw. tlenoterapia normobaryczna, polegająca na wdychaniu czystego tlenu przez maskę lub nosowy kaniulę. Innym rodzajem jest tlenoterapia hiperbaryczna, która odbywa się w specjalnych komorach ciśnieniowych, gdzie pacjent wdycha powietrze o wysokim stężeniu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem. 

Korzyści zdrowotne terapii tlenowej

Terapia tlenowa może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, zwłaszcza u osób cierpiących na schorzenia powodujące niedotlenienie organizmu. Przede wszystkim leczenie tlenem poprawia transport tlenu do komórek i tkanek, co prowadzi do zwiększenia wydolności układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Ponadto terapia ta przyczynia się do przyspieszenia procesów regeneracyjnych oraz gojenia ran, co jest szczególnie ważne u osób z zaburzeniami krążenia obwodowego. 

Potencjalne przeciwwskazania i ryzyko

Mimo że terapia tlenowa jest ogólnie bezpieczna i dobrze tolerowana przez większość pacjentów, istnieją pewne przeciwwskazania oraz potencjalne ryzyko związane z tym rodzajem leczenia. Przede wszystkim leczenie tlenem nie jest wskazane u osób z niektórymi schorzeniami układu oddechowego, takimi jak płucna choroba zakrzepowo-zatorowa czy niekontrolowana astma.