Artykuł sponsorowany

Jak prawidłowo rozliczyć spadek i uniknąć problemów?

Jak prawidłowo rozliczyć spadek i uniknąć problemów?

Rozliczenie spadku to często proces długotrwały i skomplikowany, zwłaszcza gdy spadkobiercy nie są zgodni co do podziału majątku. Warto zatem poznać zasady działania prawa spadkowego w Polsce oraz dowiedzieć się, jak uniknąć ewentualnych problemów związanych z tym zagadnieniem.

Przeczytaj również: Dlaczego każdy przedsiębiorca powinien współpracować z kancelarią prawną?

Podstawy prawa spadkowego

Prawo spadkowe reguluje przede wszystkim sposób przekazywania majątku po zmarłym na rzecz jego spadkobierców. W Polsce obowiązuje tzw. ordynacja dziedziczenia, która określa kolejność osób uprawnionych do dziedziczenia. Na pierwszym miejscu znajdują się dzieci zmarłego oraz małżonek, a następnie rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni. Jeśli zmarły nie pozostawił żadnych krewnych ani testamentu, jego majątek przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Ważnym elementem prawa spadkowego jest również możliwość sporządzenia testamentu, który umożliwia zmarłemu wyrażenie swojej ostatniej woli odnośnie podziału majątku.

Przeczytaj również: Czym zajmuje się kancelaria adwokacka?

Sposoby przyjęcia spadku

Spadek w Strzelcach Opolskich, podobnie jak w każdym innym mieście w Polsce, można przyjąć na dwa sposoby – bezpośrednio lub za pomocą tzw. zasiedzenia. Bezpośrednie przyjęcie spadku następuje poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku przed notariuszem lub sądem. W przypadku zasiedzenia, spadek uważa się za przyjęty, jeśli spadkobierca faktycznie korzysta z majątku przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim prawie do dziedziczenia. Warto jednak pamiętać, że przyjęcie spadku wiąże się również z odpowiedzialnością za długi zmarłego – dlatego warto rozważyć przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza.

Przeczytaj również: Usługi prawne w Krakowie - jak znaleźć najlepszych specjalistów?

Podział majątku i ewentualne konflikty

Podział majątku może być źródłem konfliktów między spadkobiercami. W przypadku braku testamentu, majątek dzieli się według ustawowej ordynacji dziedziczenia, co może prowadzić do niezadowolenia niektórych osób. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, warto zawczasu porozmawiać z innymi spadkobiercami i spróbować dojść do porozumienia co do podziału majątku. Jeśli to nie jest możliwe, można skorzystać z usług mediatora lub adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym.