Artykuł sponsorowany

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Rozwód to trudny i często bolesny proces, który może prowadzić do wielu komplikacji, szczególnie jeśli chodzi o podział majątku. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieją określone zasady i przepisy prawne dotyczące tego, jak majątek powinien być dzielony między małżonków po rozwiązaniu związku małżeńskiego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając zasady wspólności majątkowej, możliwość wyboru innego ustrój majątkowy oraz konieczność orzekania o podziale majątku przez sąd.

Przeczytaj również: Dlaczego rozwód z adwokatem jest lepszy niż rozwód bez niego?

W jaki sposób odbywa się podział majątku?

W Polsce domyślnym ustrojem majątkowym jest wspólność majątkowa, co oznacza, że małżonkowie są współwłaścicielami wszystkich nabytych w trakcie trwania małżeństwa dóbr. W przypadku rozwodu, zasada ta sprawia, że każdy z małżonków ma prawo do połowy wartości wspólnego majątku. Warto jednak pamiętać, że nie każdy składnik majątku będzie dzielony na pół. Chodzi tu głównie o przedmioty codziennego użytku, takie jak meble czy sprzęt AGD. W praktyce zdarza się również, że sąd może orzec inny sposób podziału majątku, jeśli uzna to za sprawiedliwe i zgodne z interesem stron.

Małżonkowie mają możliwość wyboru innego ustroju majątkowego, niż wspólność majątkowa, na przykład poprzez zawarcie umowy intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego. W takim przypadku to umowa określi, jak będzie przebiegał ewentualny podział majątku we Wrocławiu. Adwokat może pomóc Ci podczas postępowania. Warto jednak pamiętać, że zmiana ustroju majątkowego może mieć również konsekwencje podatkowe, dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym przed podjęciem decyzji o zmianie ustroju majątkowego.

W przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku po rozwodzie, sprawa trafia do sądu. Sąd orzeka o podziale majątku na podstawie przepisów. Przy orzekaniu o podziale majątku sąd bierze pod uwagę m.in. wkład każdego z małżonków w zdobycie majątku, potrzeby każdego z nich oraz ich sytuację życiową. Warto pamiętać, że proces sądowy może być długotrwały i kosztowny, dlatego zawsze warto spróbować dojść do porozumienia między stronami na etapie negocjacji.

Podsumowując, podział majątku po rozwodzie może być skomplikowany i zależy od wielu czynników, takich jak ustroju majątkowego, postanowień umowy intercyzy czy decyzji sądu. Warto zatem dobrze przygotować się do tego procesu, korzystając z pomocy specjalistów, takich jak adwokaci czy doradcy podatkowi.