Artykuł sponsorowany

Kiedy obowiązkowo trzeba posiadać kasę fiskalną?

Kiedy obowiązkowo trzeba posiadać kasę fiskalną?

W Polsce prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością stosowania się do różnych przepisów, w tym także tych dotyczących ewidencjonowania obrotu. Jednym z podstawowych narzędzi służących do tego celu są kasy fiskalne. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wielu przedsiębiorców, jednak nie wszystkich. W jakich sytuacjach zatem musimy posiadać kasę fiskalną i jakie są wyjątki od tej reguły?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W praktyce oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność handlową lub usługową, a Twoi klienci to głównie osoby prywatne, musisz posiadać kasę fiskalną. Ważne jest również, aby pamiętać o regularnym przeglądzie technicznym urządzenia oraz zgłaszaniu zmian w ewidencji kasy do urzędu skarbowego.

Próg obrotu uprawniający do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Jednak nie każdy przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną w Oławie czy innych miejscowościach w Polsce od początku prowadzenia działalności. Istnieje tzw. próg obrotu, który uprawnia do zwolnienia z tego obowiązku. W 2022 roku wynosi on 200 000 złotych. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku Twoje przychody z działalności nie przekroczą tej kwoty, nie musisz posiadać kasy fiskalnej. Warto jednak pamiętać, że próg ten dotyczy jedynie niektórych branż, takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy naprawy pojazdów. W przypadku innych rodzajów działalności próg może być niższy lub nie istnieć wcale.

Wyjątki od obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Istnieją także sytuacje, w których przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, nawet jeśli jego obroty przekraczają próg 200 000 złotych. Dotyczy to m.in. sprzedaży wysyłkowej, usług świadczonych poza miejscem prowadzenia działalności (np. usługi remontowe), a także usług edukacyjnych czy opieki zdrowotnej. Ponadto, zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przysługuje również podmiotom prowadzącym działalność sezonową, taką jak sprzedaż lodów czy wypożyczanie sprzętu turystycznego, pod warunkiem że okres prowadzenia tej działalności nie przekracza 60 dni w roku.