Artykuł sponsorowany

Na czym polega ugoda alimentacyjna przed notariuszem?

Na czym polega ugoda alimentacyjna przed notariuszem?

Ugoda alimentacyjna przed notariuszem to sposób na uregulowanie kwestii związanych z obowiązkiem alimentacyjnym w sposób szybki, sprawny i bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie, aby uniknąć stresu i kosztów związanych z postępowaniem sądowym. W niniejszym artykule omówimy, na czym dokładnie polega ugoda alimentacyjna przed notariuszem, jakie są jej zalety oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby taka ugoda była ważna.

Korzyści płynące z ugody alimentacyjnej przed notariuszem

Ugoda alimentacyjna przed notariuszem niesie ze sobą szereg korzyści dla obu stron. Po pierwsze, jest to sposób na szybkie rozwiązanie sporu. Nie trzeba czekać na termin rozprawy sądowej ani angażować się w długotrwały proces. Po drugie, koszty takiej ugody są niższe niż koszty postępowania sądowego. Po trzecie, ugoda zawarta przed notariuszem ma moc prawną i może być egzekwowana przez komornika tak samo jak wyrok sądu. Po czwarte, strony mają większą kontrolę nad treścią ugody, tzn. mogą swobodnie negocjować warunki i ustalić wysokość alimentów oraz sposób ich płacenia. Wreszcie, ugoda zawarta przed notariuszem jest dokumentem prywatnym, co oznacza, że jej treść nie jest dostępna dla osób trzecich.

Warunki ważności ugody alimentacyjnych przed notariuszem

Aby ugoda alimentacyjna przed notariuszem w Lublinie była ważna, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, strony muszą dobrowolnie zgodzić się na zawarcie takiej ugody. Nie może być żadnych nacisków ani przymusu. Po drugie, strony muszą być zdolne do czynności prawnych, czyli muszą mieć ukończone 18 lat i nie mogą być ubezwłasnowolnione. Po trzecie, ugoda musi dotyczyć wyłącznie kwestii alimentacyjnych, nie może obejmować innych spraw, takich jak podział majątku czy ustalenie kontaktów z dziećmi. Po czwarte, ugoda musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co oznacza, że musi być sporządzona przez notariusza i opatrzona jego pieczęcią. 

Ugoda alimentacyjna przed notariuszem to coraz bardziej popularne rozwiązanie w Polsce, które pozwala na szybkie i sprawne uregulowanie kwestii związanych z obowiązkiem alimentacyjnym. Warto rozważyć taką opcję, aby uniknąć stresu i kosztów związanych z postępowaniem sądowym oraz uzyskać pewność co do swoich praw i obowiązków.