Artykuł sponsorowany

Zasady działania kanalizacji ciśnieniowej

Zasady działania kanalizacji ciśnieniowej

W dobie rosnącej urbanizacji i coraz większego zapotrzebowania na efektywne systemy gospodarki wodnościekowej, kanalizacja ciśnieniowa staje się coraz bardziej popularna. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów grawitacyjnych, kanalizacja ciśnieniowa pozwala na skuteczne odprowadzanie ścieków w miejscach, gdzie zastosowanie klasycznych rozwiązań jest utrudnione lub niemożliwe. W niniejszym artykule przybliżymy zasady działania tego innowacyjnego systemu oraz wskażemy sytuacje, w których warto się na niego zdecydować.

Jak działa kanalizacja ciśnieniowa?

Kanalizacja ciśnieniowa opiera się na zasadzie przesyłania ścieków pod wpływem ciśnienia generowanego przez specjalistyczne pompy. W przeciwieństwie do systemów grawitacyjnych, gdzie ścieki spływają swobodnie dzięki sile grawitacji, w kanalizacji ciśnieniowej ruch ścieków jest wymuszony przez działanie pomp. W praktyce oznacza to, że w miejscach, gdzie zastosowano kanalizację ciśnieniową, znajdują się studzienki z pompami ściekowymi. Pompy te są odpowiedzialne za przemieszczanie ścieków z punktu A do punktu B, czyli od miejsca ich powstania do oczyszczalni ścieków lub innego miejsca przeznaczonego do ich przetworzenia.

Kiedy warto się zdecydować na kanalizację ciśnieniową?

Kanalizacja ciśnieniowa jest szczególnie polecana w sytuacjach, gdy tradycyjne systemy grawitacyjne okazują się niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania. Po pierwsze, to tereny o dużym spadku wysokości. W przypadku terenów o znacznych różnicach wysokości, takich jak zbocza czy pagórki, zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej pozwala na skuteczne odprowadzenie ścieków bez konieczności stosowania wielu studzienek rewizyjnych czy wykonywania głębokich wykopów.

Po drugie, tereny o małym spadku wysokości. W miejscach o niewielkim spadku wysokości, gdzie nie ma wystarczającego spadku terenu, aby zapewnić swobodny przepływ ścieków, kanalizacja ciśnieniowa jest doskonałym rozwiązaniem. Dzięki zastosowaniu pomp, ścieki mogą być przesyłane na znaczne odległości bez konieczności stosowania długich i kosztownych rurociągów grawitacyjnych.

Po trzecie, tereny o wysokim poziomie wód gruntowych. W miejscach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej pozwala na skuteczne odprowadzenie ścieków bez ryzyka ich kontaminacji z wodami gruntowymi. Po czwarte, tereny o ograniczonym dostępie do infrastruktury kanalizacyjnej.